Offerte zonnepanelen, waarop letten?

Samenvatting Artikel

Het aanvragen van een offerte voor zonnepanelen kan tegenwoordig bij talrijke bedrijven en instanties. Hierbij kunnen we stellen dat de meeste organisaties betrouwbaar en van goede wil zijn, maar er zijn er uiteraard ook die helaas minder goed werk leveren. Als je voor je toekomstig aan te schaffen zonnepanelen (en natuurlijk aanverwante producten zoals een omvormer) een offerte aanvraagt, is het dus verstandig om nauwkeurig op een aantal aspecten te letten. Lees hieronder welke aspecten dat precies zijn.

Transparantie

In de eerste plaats is het zaak in de gaten te houden hoeverre een aanbieder van zonnepanelen wel echt transparant communiceert via zijn offerte. Dat wil zeggen: valt uit de offerte duidelijk te herleiden welke bedragen voor welke producten of diensten worden gerekend? En mocht je hiervoor persoonlijk contact hebben gehad met een verkoper of een adviseur, dan controleer je natuurlijk extra goed of de in verkoopgesprekken genoemde of afgesproken bedragen kloppen.

Kwaliteiten zonnepanelen

Wanneer je een offerte aanvraagt, is de kans groot dat de aanbieder kiest welke zonnepanelen aan jou worden voorgesteld. Uiteraard doe je er dan verstandig aan meer informatie op te zoeken over deze panelen. Probeer bijvoorbeeld meer te weten te komen over de betrouwbaarheid, de capaciteit en de levensduur. Koop bij voorkeur zonnepanelen van een A-merk, oftewel een erkend merk in de zonnepanelen branche zoals Sonnestromfabrik, AEG, of bijvoorbeeld Suntech.

Installateur

De verkopende partij kiest normaliter ook welke installateur de zonnepanelen straks gaat aanbrengen. Wederom is het dus verstandig om over deze installateur extra informatie te vergaren. Controleer hierbij of deze externe partij een bewezen specialist is wat betreft zonnepaneleninstallatie. Zo niet, dan kun je voorstellen een andere installateur in te schakelen.

Garanties

Garanties vormen eveneens een zeer belangrijke factor van een offerte. Je kunt verschillende garanties op de offerte tegenkomen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Productgarantie. Deze hoort standaard op de geleverde zonnepanelen te zitten. Let op: ook de bijgeleverde omvormer moet eigen productgarantie bevatten. Dit is namelijk een vrij gevoelig apparaat.
  • Installatiegarantie. Dit garandeert dat de installatie zorgvuldig en zonder fouten is uitgevoerd. Je kunt je hierop beroepen als je panelen schade oplopen ten gevolge van matig montagewerk.
  • Een vermogensgarantie ‘belooft’ jou dat na een afgesproken aantal jaar nog steeds een bepaald deel van het maximaal haalbare vermogen geleverd wordt door de zonnepanelen.
  • Systeemgarantie is iets zeldzamer dan de hierboven genoemde garanties. Systeemgarantie garandeert dat het totale zonnesysteem gedurende een vooraf afgesproken periode onberispelijk blijft werken.
  • De meest zeldzame garantievorm die we hier noemen is de opbrengstgarantie. Dit kun je ook wel zien als opbrengstverzekering. Bij deze verzekering betaal je maandelijks premie. Leveren je zonnepanelen dan eens minder dan beloofd, dan krijg je het verschil door de verzekeraar vergoed.

Aanbetaling

Bij sommige aanbieders van zonnepanelen dien je vooraf een aanbetaling te doen. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, maar let op: doe dit alleen als je ervan overtuigd bent als alle partijen (dus de aanbieder, de installateur en de zonnepanelen zelf) betrouwbaar zijn.

Extra kosten

Tenslotte kunnen op een offerte vanzelfsprekend altijd extra kostenposten vermeld staan. Als hier sprake van is, dan dien je op z’n minst te checken of het wel nodig is deze kosten te maken, en of de hoogte van de kosten redelijk is. 

Niet zelden worden er bij zonnepanelen-offertes kosten in rekening gebracht voor het aanpassen van de meterkast. Nu kan het inderdaad zijn dat dit nodig is, maar sommige aanbieders berekenen hiervoor onnodig grote bedragen. Vergelijk, als je het niet vertrouwt, gerust wat andere partijen vragen voor deze service.

Recente blogs